Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Ανακοινώθηκε ο κανονισμός λειτουργίας  της παιδικής χορωδίας 
                         "Amabile Rhodes Children's Choir"
             του επικοινωνιακού και μορφωτικού ιδρύματος της Ι.Μ.Ρ.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
Διδακτικού ‘Ετους 2014-2015

1. ΔΙΔΑΚΤΡΑ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Α. Η μηνιαία συνδρομή για τη συμμετοχή στη χορωδία ανέρχεται στο ποσό των 15€, προκαταβάλλεται ανά μήνα και μόνο ως εξής: Εγγραφή 5 € + Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος (πληρώνεται κανονικά ολόκληρος ανεξάρτητα με την διακοπή για τα Χριστούγεννα), Ιανουάριος Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος (πληρώνεται κανονικά ολόκληρος ανεξάρτητα από την διακοπή για το Πάσχα), Μάιος, Ιούνιος.
Κατ' εξαίρεση και μόνο εφ' όσον ειδοποιηθεί η χορωδία πριν την 1η κάθε μήνα, σε περίπτωση απουσίας για μεγάλο διάστημα, καταβάλλεται το ½ των διδάκτρων.
Η συνδρομή για τα δύο αδέλφια ανέρχεται στα 20€ (10+10 ευρώ) ενώ για τα τρία αδέλφια στα 25€ (10+10+5 ευρώ)
Β. Δεν είναι δυνατός ο συμψηφισμός ήδη πληρωμένων διδάκτρων με δίδακτρα επομένων μηνών.
Γ. Στο τέλος της χρονιάς κάθε χορωδός οφείλει να  έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τα δίδακτρα.

2. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. 

Α. Η προσέλευση γίνεται το νωρίτερο δέκα λεπτά πριν το μάθημα. Το θέμα της έγκαιρης προσέλευσης και των παρουσιών στις πρόβες της χορωδίας είναι μείζονος σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου.
Γονείς, κηδεμόνες και επισκέπτες δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Απαγορεύεται αυστηρά η διέλευση και παραμονή τους σε οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο του σχολείου πλην της τραπεζαρίας.

   Β. Μετά τη λήξη της πρόβας, η Χορωδία δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στο προαύλιο, στους εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους και ιδιαίτερα για θέματα επιτήρησης και ασφάλειας ανήλικων παιδιών. 
Γονείς και κηδεμόνες παραλαμβάνουν έγκαιρα τα παιδιά αμέσως μετά τη λήξη του μαθήματος 
Επίσης, οφείλουν να ενημερώνονται για τις ανακοινώσεις που αφορούν έκτακτες πρόβες, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και σχετικά με την πρόοδο και διαγωγή των παιδιών.

Γ. Η Χορωδία δεν ευθύνεται για την απώλεια πολύτιμων ή προσωπικών ειδών (κοσμημάτων, ρολογιών, αλυσίδων κ.λπ.) σε οποιονδήποτε χώρο του Μουσικού Σχολείου.

Δ. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο. Η διάρκεια της πρόβας είναι 50+50 λεπτά (11:00-11:50 και 12:10-13:00) με ενδιάμεσο 20’ διάλειμμα (11:50-12:10)
Κάποιες φορές, ύστερα από συνεννόηση μεταξύ του Διευθυντή της Χορωδίας και των χορωδών, είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν επιπλέον πρόβες της χορωδίας, κάποιας ομάδας φωνών ή μικρότερου αριθμού χορωδών.

Ε. Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να βάζουν μαζί τους, μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, τρόφιμα, σνακ (νερό επιτρέπεται) ή οποιοδήποτε αντικείμενο, παιχνίδι, κ.λπ. 

ΣΤ. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των μουσικών οργάνων πριν και μετά την πρόβα ή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Ρόδος, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Η Διεύθυνση της Χορωδίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου